Komunikat w sprawie wydłużenia oceny projektów Działanie 5.1

03.09.2018

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17)  Typ 2 - Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby.

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień  i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony.  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2018 r. (uprzednio termin ustalono na sierpień 2018 r.).

Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu w następujący sposób:
 
Pkt 8 Proces wyboru projektów
 
Zgodnie z komunikatem z dnia 31 lipca 2018 r. było: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2018 r. 

Obecnie: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2018 r.  

Treść komunikatu do pobrania (PDF 364 kB)
 

Poleć innym: