Konkurs na inwestycje zdrowotne, służące leczeniu nowotworów

28.06.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zostanie ogłoszony konkurs w ramach Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektu: Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób nowotworowych nie ujęty w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termin ogłoszenia przedmiotowego konkursu zaplanowano na lipiec 2018 r., natomiast nabór rozpocznie się w sierpniu 2018r. i nie będzie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. Planowana kwota całkowita alokacji na konkurs to 15 000 000,00 PLN.

Konkurs ten, będzie dotyczył wsparcia podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (wyłącznie szpitali) i skierowany będzie na wsparcie inwestycji w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób będących istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób nowotworowych.

Poleć innym: