Konsultacje indywidualne w ramach naboru do Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego

10.06.2017

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, IOK informuje o możliwości indywidualnych konsultacji w formie spotkań z pracownikami Referatu Wdrażania Włączenie Społeczne w siedzibie UMWP. Chęć spotkania proszę zgłaszać telefonicznie: (85) 66 54 258, -273, -254, -281 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: anna.lukaszewska@wrotapodlasia.pl lub matylda.wochniak@wrotapodlasia.pl.

Dodatkowo, IOK przypomina o możliwości kierowania zapytań telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.

Poleć innym: