Konsultacje kryteriów wyboru projektów – selektywna zbiórka odpadów oraz usługi elektroniczne w administracji

02.02.2017

Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 przedstawia do konsultacji następujące kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:

  1. Kryteria wyboru projektów do Działania 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami – Projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych
  2. Kryteria wyboru projektów do Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – Rozwój usług elektronicznych w administracji

 Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uwag oraz propozycji zmian do ww. kryteriów na załączonym formularzu, w wersji elektronicznej na adres: monika.sosnowska@wrotapodlasia.pl.

Na zgłoszenia oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2017 r.

 

Poleć innym: