Konsultacje kryteriów wyboru projektów do Poddziałania 1.4.1 dotyczących infrastruktury biznesowej oraz specjalistycznych usług doradczych

28.12.2018

Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 przedstawia do konsultacji kryteria wyboru projektów do Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności województwa podlaskiego, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa do następujących typów projektów:

  1. Pilotażowe projekty polegające na tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości, przewidujące komponent oferowania przez inkubatory wystandaryzowanych usług np. księgowych, doradztwa prawnego;
  2. Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uwag oraz propozycji zmian do ww. kryteriów na załączonym formularzu (DOCX 62 kB), w wersji elektronicznej na adres: monika.sosnowska@wrotapodlasia.pl.

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 9 stycznia 2019 r.

Kryteria - infrastruktura biznesowa (DOCX 123 kB)

Kryteria - usługi doradcze (DOCX 95 kB)

Poleć innym: