Konsultacje kryteriów wyboru projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej

17.10.2018

Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 przedstawia do konsultacji kryteria wyboru projektów do Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, Typ projektu: Zrównoważona mobilność miejska (projekty z wyłączeniem Miasta Białystok i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie, w jakim kwalifikuje się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia).

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uwag oraz propozycji zmian do ww. kryteriów na załączonym formularzu, w wersji elektronicznej na adres: monika.sosnowska@wrotapodlasia.pl.

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 24 października 2018 r.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Katarzyną Kitlas pod nr: 85 66 54 988.

Kryteria do konsultacji - zrównoważona mobilność miejska (DOCX 119 kB)

Formularz zgłaszania uwag (DOCX 62 kB)

Poleć innym: