Lepsze warunki w podlaskich szpitalach dzięki dofinansowaniu z RPO

03.07.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził do dofinansowania kolejne projekty wyłonione w konkursie na infrastrukturę ochrony zdrowia. Łączne wsparcie to 13,6 mln zł. Tym razem środki z RPOWP poprawią warunki leczenia w trzech placówkach.

W Szpitalu Powiatowym w Zambrowie dotacja w wysokości 3,4 mln zł ma wspomóc utworzenie dziennego oddziału chemioterapii onkologicznej, przebudowę i doposażenie części szpitala na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i działu farmacji, modernizację poradni: chirurgii onkologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, gruźlicy i chorób płuc, położniczo-ginekologicznej, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki medycznej. Ponadto, część poradni szpitala zyska nową aparaturę i sprzęt medyczny  (poradnie chirurgii urazowo-ortopedycznej, gruźlicy i chorób płuc oraz pracownia rentgenodiagnostyki). W ramach projektu zostanie też uruchomiona poradnia kardiologiczna. Wartość inwestycji to 4,8 mln zł.

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem zamierza doposażyć w niezbędny sprzęt wybrane oddziały: wewnętrzny i chirurgiczno-ortopedyczny. Nowe wyposażenie trafi też do poradni ortopedycznej i zakładu rehabilitacji. Zakład ten przejdzie też remont, który pozwoli na utworzenie dziennego ośrodka rehabilitacji. Koszt projektu to ponad 4 mln zł. Dofinasowanie z RPOWP wyniesie 3,4 mln zł.

W ramach SP ZOZ w Hajnówce powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego. W tym celu istniejący oddział psychiatryczny i poradnie zostaną rozbudowane i wyposażone aparaturę medyczną. Oprócz dotychczas działającej izby przyjęć czy całodobowego oddziału, zostanie utworzony dzienny oddział psychiatryczny. Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia kompleksowej opieki psychiatrycznej mieszkańcom powiatu. Inwestycja pochłonie 9,4 mln zł, 8 mln zł z tej kwoty pokryje dotacja.

Poleć innym: