Lista projektów dofinansowanych w ramach konkursu na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

13.09.2018

IZ RPOWP przedstawia listę projektów, które podlegały ocenie w ramach konkursy w Działaniu 6.1

typ: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Nr naboru:RPPD.06.01.00-IZ.00-20-002/18  

Do pobrania:

Poleć innym: