Lista projektów, dotyczących programów polityki zdrowotnej, które zostały zakwalifikowane do negocjacji

05.02.2019

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości listę projektów, zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach naboru do Działania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (PDF 671 kB)

Poleć innym: