Lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej w konkursie w ramach Poddziałania 5.4.1

IZ RPOWP przedstawia listę projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej w konkursie nr RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/17 złożonych w terminie 03.07.2017 - 29.09.2017 r.

Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.4 Strategie nieskoemisyjne
Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Lista projektów (PDF 323 kB)

Poleć innym: