Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

10.05.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji (RPPD.07.01.00-IZ.00-20-003/17) przyjętą uchwałą Nr 291/4103/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 maja 2018 r.

IOK przedstawia rówież informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 532 kB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 229 kB)

Poleć innym: