Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

31.01.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji (RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/17) przyjętą uchwałą Nr 269/3776/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2018 r.

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia także informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej w ramach Osi priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 524 kB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 149 kB)

Poleć innym: