Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego

31.01.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego (RPPD.07.03.00-IZ.00-20-001/17) przyjętą uchwałą Nr 269/3777/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2018 r.

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia także informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej w ramach Osi priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 519 kB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 227 kB)

Poleć innym: