Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.5 Rewitalizacja

22.06.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 podaje do wiadomości listę projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr RPPD.08.05.00-IZ.00-20-001/18, w ramach Działania 8.5 Rewitalizacja.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 355 kB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 244 kB)

Poleć innym: