Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/16

09.08.2017

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji (numer naboru RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/16) przyjętą uchwałą Nr 231/ 3159/ 2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2017r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 460 kB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 162 kB)

Poleć innym: