Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.3/8.2.2

08.06.2017

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF oraz Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (numer naboru RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/16) przyjętą uchwałą Nr 215/ 2876/ 2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 maja 2017r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 273 kB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 416 kB)

Poleć innym: