Lista projektów z zakresu aktywizacji społecznej, które zostały zakwalifikowane do negocjacji

01.02.2019

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości pierwszą część listy projektów, zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach naboru do Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

IZ informuje również, że pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów została zwiększona do 42 milionów złotych.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (PDF 420 kB)

Poleć innym: