Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

06.09.2018

Informacja dotycząca konkursu ogłoszonego w ramach Osi III Kompetencje i kwalifikacje,

Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu RPPD.03.03.01-IZ.00-20-004/17.

Lista wniosków do pobrania (PDF 131 kB)

Poleć innym: