Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu z Działania 3.3.1 RPO

19.06.2018

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu RPPD.03.03.01-IZ.00-20-005/17.

Treść komunikatu (PDF 211 kB)

Link do naboru

Poleć innym: