Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu z Działania 7.1 RPO

22.06.2018

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu RPPD.07.01.00-IZ.00-20-004/17.

Treść komunikatu (PDF 210 kB)

Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji

Poleć innym: