Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 3.3.1

10.01.2018

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
konkursu RPPD.03.03.01-IZ.00-20-003/17, będącego częścią konkursu zintegrowanego RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/17.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (PDF 157 kB)

Poleć innym: