Listy sprawdzające w zakresie zasady konkurencyjności i rozeznania rynku

03.07.2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wychodząc naprzeciw Beneficjentom funduszy europejskich przedstawia listy sprawdzające w zakresie zasady konkurencyjności i rozeznania rynku. Stanowią one narzędzie pomocnicze dla beneficjentów/wnioskodawców, przy dokonywaniu zakupów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE. W związku z tym zostały one zarekomendowane krajowym Instytucjom Zarządzającym. 

Lista sprawdzająca - zasada konkurencyjności (DOCX 24 kB)

Lista sprawdzająca - rozeznanie rynku (DOCX 18 kB)

Link do podręcznika w zakresie zamówień udzielanych w ramach projektów

Poleć innym: