Lokalne zabytki z dotacjami

31.07.2017

Cztery parafie z obszaru Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska podpisały z Zarządem Województwa Podlaskiego umowy na remont zabytkowych kościołów i cerkwi. Dziś w Supraślu wicemarszałek Anna Naszkiewicz i członek zarządu Stefan Krajewski wręczyli beneficjentom pamiątkowe tabliczki.

Przyznanie dofinansowania było możliwe dzięki nowemu instrumentowi w ramach programu regionalnego – Rozwojowi Kierowanemu przez Społeczność Lokalną (RLKS). W jego ramach odpowiedzialność za przeprowadzenie konkursów spoczywa na Lokalnych Grupach Działania, które najlepiej znają problemy i potrzeby „małych ojczyzn”.

‒ Życzymy żebyście byli zadowoleni z realizowanych projektów i dalszej współpracy z Lokalną Grupą Działania – powiedziała, podczas spotkania w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska w Supraślu, wicemarszałek Anna Naszkiewicz. A członek zarządu Stefan Krajewski podkreślił, jak ważne jest to, że dotacje trafiają do mniejszych miejscowości, na wsparcie lokalnych zabytków.

W spotkaniu wzięli udział proboszczowie parafii katolickich i prawosławnych, które uzyskały dotacje z RPOWP oraz burmistrzowie Michałowa i Knyszyna, a także wójt Gródka, czyli włodarze gmin, na których terenie te parafie się znajdują.

Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego wesprą projekty:

  • Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie, która zrealizuje projekt polegający na przeniesieniu, renowacji i wykonaniu prac konserwatorskich zabytkowego lamusa, znajdującego się obok kościoła. Po zakończeniu prac obiekt ten zostanie udostępniony zwiedzającym, będzie można w nim także prowadzić działalność kulturalną.

Wartość inwestycji: 305 tys. zł, dofinansowanie: 199,9 tys. zł

  • Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku. Ta inwestycja obejmie m.in. konserwację cerkiewnych witraży, wymianę okien znajdujących się na wieży i w zakrystii oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wartość inwestycji: 169 tys. zł, dofinansowanie: 126,6 tys. zł

  • Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli, która przeprowadzi prace renowacyjne w świątyni, polegające m.in. na naprawie i remoncie podestów, schodów, a także drewnianych kolumn.

Wartość inwestycji: 201,5 tys. zł, dofinansowanie: 149,1 tys. zł

  • Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Anielskiej w Czarnej Wsi Kościelnej. Prace obejmą m.in. konserwację okien, naprawę rynien, wymianę dachu oraz zabezpieczenie go przed pożarem. Pojawią się też gabloty, w których będą prezentowane kościelne eksponaty, a przy wejściu do świątyni – monitoring.

Wartość inwestycji: 361,9 tys. zł, dofinansowanie: 249,7 tys. zł

Z efektów projektów skorzystają przede wszystkim lokalne społeczności, ale też turyści i osoby zainteresowane dziedzictwem kulturowym regionu.

Adam Kamiński, prezes LGD Puszcza Knyszyńska podziękował za przeprowadzenie konkursu dyrektorce biura LGD, Joannie Sokólskiej i pracownikom. Podziękował także Zarządowi Województwa Podlaskiego – jedynemu samorządowi wojewódzkiemu w kraju, sprawnie wdrażającemu RLKS, w ramach którego możliwe było wyłonienie do dofinansowania tych projektów.

 

 

Poleć innym: