Miliony dla firm i szkół w regionie

08.02.2017

Ponad 90 milionów złotych dofinansowania z RPOWP 2014-2020 trafi do podlaskich firm na wsparcie inwestycji. Z kolei szkoły otrzymają blisko 40 mln zł na podniesienie jakości kształcenia.

O wynikach tych dwóch naborów mówili przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego na konferencji prasowej we wtorek, 8 lutego. – Z przyjemnością informujemy o tych rozstrzygnięciach, ponieważ edukacja i rozwój przedsiębiorstw to dwa bardzo ważne działania dla rozwoju naszego województwa – stwierdził marszałek Jerzy Leszczyński.

Patenty i innowacje

Konkurs z Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach skierowany był do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Trwał od 25 lipca do 23 sierpnia 2016 roku. Dotyczył wdrożenia innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, poprzez np. rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów, dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów, inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zostało wybranych 31 projektów o łącznej wartości 208,3 mln zł, z czego wartość dofinansowania to 90,6 mln zł.

Ze względu na to, że budżet tego konkursu wynosił 60 mln zł, wczoraj, 7 lutego 2017, Zarząd Województwa zdecydował o jego zwiększeniu. Tak by wszystkie projekty, które pozytywnie przeszły ocenę, otrzymały wsparcie. – Te firmy, które zainwestują teraz środki unijne w rozwój, będą mogły z powodzeniem konkurować na rynku krajowym i europejskim – stwierdził wicemarszałek Maciej Żywno. Dodał, że cieszą go zakładane efekty tego naboru. To m.in. 40 innowacji produktowych, 20 innowacji procesowych, 14 innowacji nietechnologicznych (organizacyjnych, marketingowych), 23 zgłoszenia patentowe. A deklarowane dodatkowe przychody ze sprzedaży udoskonalonych produktów mają wynieść ponad 142 mln zł w roku 2020/2021 (czyli 3 lata po zakończeniu realizacji projektów), z czego ponad 106,5 mln zł to wzrost sprzedaży eksportowej.

Już wkrótce drugi nabór z tego samego działania w ramach RPOWP 2014-2020. Zostanie ogłoszony jeszcze w lutym na stronie rpo.wrotapodlasia.pl, a nabór rozpocznie się w marcu. – To szansa dla tych przedsiębiorców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w pierwszym konkursie lub, których projekty nie zakwalifikowały się do dofinansowania – powiedział wicemarszałek Żywno.

Pomoc dla 152 szkół

Z kolei wicemarszałek Anna Naszkiewicz poinformowała o wynikach naboru z Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Pozytywnie ocenę przeszło 69 projektów. I tym razem Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przyznaniu dotacji wszystkim tym projektom, dlatego zwiększył dofinansowanie do 38,5 mln zł. – Wsparcie trafi do 152 szkół - prawie 10 tys. uczniów i ponad 1,7 tys. nauczycieli – wyliczyła Anna Naszkiewicz.

Dzięki dotacjom szkoły będą mogły m.in. rozwijać u uczniów kompetencje niezbędne na rynku pracy (np. porozumiewanie się w językach obcych, umiejętności matematyczne, naukowo-techniczne, informatyczne) oraz umiejętności (uczenia się, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość). Pomoc czeka również na nauczycieli, którzy będą mogli doskonalić swoje kompetencje zawodowe czy interpersonalne. Powstaną też kompleksowe programy nauczania opartego na metodzie eksperymentu czy też indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością.

Poleć innym: