Nabór dla Instytucji Otoczenia Biznesu jako dostawców usług na rzecz MŚP

31.01.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór dla Instytucji Otoczenia Biznesu jako dostawców usług na rzecz MŚP oraz ich oferty usługowej. Przedmiotowy nabór stanowi element wdrażania Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Zasady naboru zostały określone w Regulaminie naboru dostawców usług i ich oferty usługowej.

Dane kontaktowe w sprawie naboru:

Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Referat Oceny i Wyboru Projektów (DIP-I):

Strona ogłoszenia wraz z dokumentami

Poleć innym: