Nabór wniosków na Projekt grantowy „Bon na badania”

03.12.2018

Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze – projekt grantowy.

W ramach konkursu wsparciem będzie objęty projekt grantowy mający na celu dofinansowanie zakupu usług badawczych na rzecz MŚP w formie instrumentu: bon/voucher na usługi badawcze. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są funkcjonujące w regionie Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB).

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie ogłoszenia o naborze.

Poleć innym: