Nauka zawodu w praktyce

06.11.2018

Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego pozwolą na organizację staży u lokalnych przedsiębiorców dla 134 uczniów szkół zawodowych w Łomży i Białymstoku. Tak zdecydował Zarząd Województwa na dzisiejszym, 6 listopada, posiedzeniu.

54 uczniów z Technikum Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży (klas o profilach: żywienie i usługi gastronomiczne oraz hotelarstwo) weźmie udział w stażach zawodowych, organizowanych w podlaskich przedsiębiorstwach. Ponadto czworo nauczycieli kształcenia zawodowego podniesie swoje kompetencje podczas kursów zawodowych u przedsiębiorców. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na ten cel wyniesie ponad 400 tys. zł.

Z kolei 392 tys. zł z RPOWP pozwoli na realizację staży zawodowych u lokalnych przedsiębiorców dla 80 uczniów (profili: technik usług fryzjerskich i kosmetycznych) oraz czworga nauczycieli kształcenia zawodowego z Policealnej Szkoły Zawodowej Meritum w Białymstoku.

Dzięki tym stażom można będzie dostosować kierunki kształcenia do potrzeb rzeczywistego rynku pracy, a młodzież będzie lepiej przygotowana do podjęcia pracy.

Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 516 kB)

Poleć innym: