Nowoczesny sprzęt w Białostockim Centrum Onkologii

20.11.2018

BCO otrzyma 5,3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz Oddziału Onkologii Klinicznej. Tak zdecydował dziś, 20 listopada, Zarząd Województwa.

Będą to wyroby medyczne pozwalające na poprawę jakości procesu diagnostycznego i terapeutycznego, a także wdrożenie mniej inwazyjnych i precyzyjnych technologii medycznych. Kupiony zostanie m.in.: cyfrowy mammograf z funkcją tomosyntezy i mammografii, stół do biopsji stereotaktycznej piersi z wyposażeniem, cyfrowy aparat RTG ze stołem cyfrowym, systemu stereotaktycznej biopsji prostaty, aparat do znieczuleń. Inwestycja jest warta 6,3 mln zł.

To już drugi projekt, który uzyskał wsparcie w konkursie na dofinansowanie inwestycji, potrzebnych w leczeniu chorób nowotworowych. Pierwszym było kupno wysokiej klasy robota chirurgicznego da Vinci, wykorzystywanego w chirurgii onkologicznej. Trafi do szpitala wojewódzkiego w Białymstoku. Umowa została podpisana wczoraj, 19 listopada. Koszt tej inwestycji to 12,3 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP wyniesie 10,5 mln zł.

W trakcie oceny są jeszcze trzy projekty, które zostały złożone na ten konkurs. Jednak, aby uniknąć niepotrzebnego czekania, wnioski oceniane są sukcesywnie. W wypadku spełnienia wymogów od razu trafiają do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa i podpisywana jest umowa.

Lista z informacjami o projekcie wybranym do dofinansowania Poddziałanie 8.4.1 (PDF 206 kB)

Poleć innym: