O przyszłości polityki spójności

28.06.2018

W Supraślu odbywa się posiedzenie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności. Uczestniczą w nim przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Gościem specjalnym jest przedstawicielka chorwackiego Ministerstwa Rozwoju i Funduszy Unijnych Iva Novoselac Miholić.

Posiedzenie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności 2014-2020 zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Biorą w nim udział przedstawiciele ministerstwa oraz wszystkich województw, odpowiedzialni za ewaluację (proces, którego zadaniem jest ustalenie, czy dany projekt, program, działanie osiągnął zakładane cele) i ocenę polityki spójności wdrażanej w perspektywie finansowej 2014-2020.

W trakcie dwudniowych obrad (28-29 czerwca) poruszone zostaną tematy przyszłości polityki spójności, zwłaszcza propozycji Komisji Europejskiej w zakresie podziału środków finansowych kolejnej perspektywy. Ważnym elementem dyskusji jest rola ewaluacji polityki spójności.

Poleć innym: