Ogłoszenie o naborze na projekty z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej

23.11.2018

Informujemy, że 23 listopada ogłosiliśmy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF w ramach RPOWP.

W ramach naboru wsparte moga zostać przedsięwzięcia z typu projektu: Zrównoważona mobilność miejska (projekty z wyłączeniem Miasta Białystok i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie, w jakim kwalifikuje się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia)

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru.

Poleć innym: