Pieniądze z RPO na wsparcie edukacji, rozbudowę szpitali i inwestycje w odnawialne źródła energii

17.07.2018

Marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno podpisali dziś, 17 lipca umowy z beneficjentami RPO, wśród których znalazły się szpitale w Zambrowie i Hajnówce, miasto Siemiatycze, gmina Siemiatycze, gmina miejska Wysokie Mazowieckie oraz firma Sigma-Woltaika, która w gminnie Lipsk zamontuje kolektory słoneczne. Co dzięki tym umowom zmieni się w województwie?

Szpital Powiatowy w Zambrowie poprawi jakość i dostępności do usług POZ i AOS. W związku z tym nie tylko wyremontuje i doposaży swoje poradnie, ale też utworzy nowe. Umowę podpisywał dyrektor szpitala Bogusław Dębski, który podziękował pracownikom departamentu i zarządowi województwa za większą zaangażowanie przy stworzeniu warunków, dzięki którym szpital mógł przystąpić do konkursu.

Dzięki dotacji z RPO powstanie w szpitalu dzienny oddział chemioterapii onkologicznej. Uruchomiona i doposażona zostanie też poradnia kardiologiczna. Modernizacja obejmie zaś m.in. poradnię chirurgii onkologicznej, poradnię chirurgii urazowo-ortopedycznej, poradnię gruźlicy i chorób płuc. Na nowy sprzęt może liczyć również m.in. pracownia rentgenodiagnostyki.

Wartość projektu:  4 842 306,61 zł

Dofinansowanie:  3 399 999,96 zł

 

Także Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce chce poprawić jakość i dostępność opieki zdrowotnej, w tym przypadku - w zakresie  opieki psychiatrycznej. Umowę podpisał dyrektor Grzegosz Tomaszuk, który przyznał, że już korzystał z dofinansowania z RPO, „to jest drugie rozdanie i też udało się zakwalifikować do dofinansowania”.

Dzięki dotacji z RPO utworzy Centrum Zdrowia Psychicznego. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu przebudowy i rozbudowy istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i Zespołu Poradni. Dzięki temu oprócz dotychczasowych form leczenia (poradnie, izbę przyjęć, oddział całodobowy oraz zespół leczenia środowiskowego) utworzony zostanie Oddział Dzienny Psychiatryczny. Pozwoli to na przeniesienie ciężaru opieki szpitalnej na rzecz opieki dziennej psychiatrycznej.

Całkowita wartość projektu: 9 403 425,76 zł

Dofinansowanie: 6 799 999,99 zł

 

Miasto Siemiatycze zrealizuje projekt skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Siemiatyczach. 180 uczniów będzie mogło rozwinąć kompetencje kluczowe takie jak: umiejętność komunikowania się w j. obcych, stosowania nowoczesnych technologii informacyjno−komunikacyjnych oraz umiejętność rozumowania matematycznego i właściwego dla nauk przyrodniczych i technicznych. Uczniowie zapoznają się też z podstawami  przedsiębiorczości, pracy zespołowej, innowacyjności i kreatywności. Zapewnione im też zostanie doradztwo zawodowe. Także sama szkoła skorzysta z dotacji, gdyż zostanie doposażona w infrastrukturą techniczną oraz będzie mogła podnieść umiejętności zawodowe nauczycieli. Umowę podpisał burmistrz miasta Piotr Siniakowicz, który przypomniał, że jest to już drugi projekt szkolny w Siemiatyczach, poprzedni też dotyczył rozwijania kompetencji kluczowych, a dotyczył innej szkoły.

Całkowita wartość projektu: 406 422,02 zł

Dofinansowanie: 384 822,02 zł

 

Gmina Siemiatycze przebuduje część budynku Gimnazjum Gminnego na potrzeby utworzenia Przedszkola Gminnego. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy. Docelowo, w ramach projektu mają powstać dwa oddziały przedszkolne dla dzieci 3 i 4 letnich (po 20 osób/oddział) oraz sale pomocnicze przeznaczone na zajęcia dodatkowe, szatnie i sanitariaty. Prace remontowe będą dotyczyć m.in. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, budowy schodów zewnętrznych z pochylnią dla osób niepełnosprawnych,  zagospodarowania placu przed budynkiem oraz wytyczenia miejsc postojowych. Umowę podpisał wójt gminy Edward Krasowski, który przyznał, że dzięki tej dotacji powstanie pierwsze w gminie Siemiatycze przedszkole.

Wydatki ogółem: 1 440 108,50 zł

Dofinansowanie: 1 199 898,44 zł

 

Także Przedszkole Samorządowe nr 1 z Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie skorzysta z funduszy europejskich. Istniejący budynek zostanie rozbudowany. W nowej części powstanie 7 sal opiekuńczo-wychowawczych, w których znajdzie się miejsce dla 165 dzieci w wieku 3-4 lat. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Wykonane zostaną prace adaptacyjne w nowo wybudowanych salach, wyposażone zostaną sale przedszkolne oraz sale integracji sensorycznej/logopedycznej.  Umowę podpisał burmistrz Jarosław Siekierko podkreślając, jak bardzo potrzebne jest przedszkole w Wysokiem Mazowieckiem, a to rozbudowane z pomocą unijnych pieniędzy powoli na przyjęcie wszystkich dzieci z gminy.

Wydatki ogółem: 5 449 569, 22 zł

Dofinansowanie: 1 646 877,25 zł

 

Gmina Lipsk będzie realizować projekt związany z oze. Na terenie Gminy powstanie 34 instalacji fotowoltaicznych oraz 48 instalacji solarnych, które będą wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Inwestycją objęte zostaną budynki mieszkalne. Prosumenci energii elektrycznej wytwarzać będą ją na własne potrzeby, zatem jednocześnie będą produkować i konsumować energię. Nadwyżka energii elektrycznej z terenu danej instalacji zostanie z kolei wprowadzona do sieci lokalnej operatora systemu dystrybucyjnego. Instalacje kolektorów słonecznych wykorzystywać zaś będą energię słoneczną do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej. Kolektory słoneczne zlokalizowane będą na dachu budynku.

Gospodarka niskoemisyjna to ważny temat w naszym województwie. Dotacje z RPO wspierają także przedsiębiorców. Projekt realizowany przez firmę Sigma-Woltaika będzie służył ograniczeniu emisji CO2 poprzez zastąpienie energetyki konwencjonalnej energią z odnawialnych źródeł energii. Inwestycja obejmie wybudowanie 1 instalacji o mocy 1,30 MW i 2 sztuk mikro instalacji o mocach po ok. 3,00 kW każda. Dzięki projektowi firma zwiększy swoją elastyczność, co przełoży się także na  poprawę konkurencyjności regionu.

Wydatki ogółem: 3 840 694,16 zł

Dofinansowanie: 1 393 099,34 zł

Fot. AK

(at)

Poleć innym: