Pieniądze z RPO trafiły do kolejnych beneficjentów

05.07.2018

W czerwcu gorąca była nie tylko pogoda. Był to też zdecydowanie „gorący” okres, jeśli chodzi o podpisywanie umów na realizację projektów z programu regionalnego.

W ubiegłym miesiącu fundusze z RPOWP 2014-2020 zasiliły dziesiątki przedsięwzięć, w tym te związane z gospodarką niskoemisyjną i OZE.

Dotacje trafiły do ostatnich samorządów wybranych do dofinansowania w konkursie z działania 5.1. Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne pojawią się na posesjach mieszkańców gmin: Jaświły (dotacja 1,15 mln zł, 188 solarów), Wąsosz (dotacja ponad 1 mln zł, 95 kolektorów), Sztabin (dotacja 613 tys. zł, 35 kolektorów, 22 instalacje fotowoltaiczne), Drohiczyn (dotacje 1,18 mln zł i 929 tys. zł, ponad 200 kolektorów słonecznych , 48 instalacji fotowoltaicznych), Trzcianne (dotacja 1,1 mln zł, 75 kolektorów, 15 instalacji fotowoltaicznych), Knyszyn (dotacja 679 tys. zł, 63 solary, 15 instalacji fotowoltaicznych), Przerośl (dotacja 466 tys. zł, 36 kolektorów, 11 paneli fotowoltaicznych), Grodzisk (dotacja 756 tys. zł, 128 kolektorów), Kleszczele (dotacja 573,6 tys. zł, 20 solarów, 29 instalacji fotowoltaicznych), Łapy (dotacja 839 tys. zł, 17 kolektorów, 41 ogniw fotowoltaicznych), Kuźnica (dotacja 814 tys. zł, 34 kolektory, 20 instalacje fotowoltaiczne), miasta Augustów (dotacja 1,25 mln zł, 51 instalacji fotowoltaicznych, 84 kolektory), Hajnówka (dotacja 947 tys. zł, 48 kolektorów, 35 instalacji fotowoltaicznych).

Nowe oświetlenie, pomiar zanieczyszczeń

Samorządy będą też modernizować oświetlenie uliczne i walczyć z zanieczyszczeniem powietrza.

Gmina Szczuczyn (dotacja w wysokości ponad 683 tys. zł) zakupi energooszczędne oprawy ledowe (463 punktów świetlnych) oraz wybuduje stację pomiaru zanieczyszczeń wraz z systemem informowania o ich stężeniu. Z kolei gmina Dąbrowa Białostocka (970,4 tys. zł dotacji) zainstaluje 711 lamp oraz zlikwiduje kotłownie węglowe w 12 budynkach i zastąpi je kotłami na pellet. A w Rajgrodzie (dotacja 274 tys. zł) zostaną wymienione istniejące oprawy na nowoczesne lampy ledowe (295 szt.).

Gmina Suchowola (dofinansowanie w wysokości: 1,1 mln zł) wymieni 502 uliczne oprawy oświetleniowe na energooszczędne i zmodernizuje sterowanie oświetleniem poprzez montaż 16 zegarów astronomicznych. Chce także wymienić kotły węglowe na kotły wykorzystujące pellet. Oprócz tego w Suchowoli powstanie stacja mierząca stężenie pyłu PM10 oraz system informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń.

I wreszcie, Suwałki (dotacja w wysokości: 1,8 mln zł) wymienią aż 2225 sztuk oświetlenia na nowe, energooszczędne. Pięć lamp będzie zasilanych panelami fotowoltaicznymi.

Prąd z energii słonecznej

Umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej ponad 37 mln zł podpisały firmy: Renoma, PV Kolno i PV Łomża, Sun Source, Słoneczne Podlasie, Solareco Sun, Kazbud, Gospodarstwo Ogrodnicze Andrzej Leśniara, Elektrowna Słoneczne Kapice, Standard SA, ENGA, CORAL, Foto Farma. Inwestycje zostaną zrealizowane m.in. w Suwałkach, Augustowie, Kolnie, Pokaniewie i Wiźnie.

Projekty lokalne

W czerwcu zostały też zawarte umowy na realizację projektów, wybranych w ramach konkursów organizowanych przez lokalne grupy działania.

Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym (dofinansowanie 142 tys. zł) przeprowadzi konserwację ambony i dwóch najstarszych i najcenniejszych ław kolatorskich, znajdujących się w kościele. Zostanie też opracowany przewodnik multimedialny po zabytkach kościoła w formie nagrań z audiodeskrypcją. Będą mogły skorzystać z niego osoby niedowidzące i niedosłyszące.

Grajewskie Centrum Kultury otrzymało dotację w wysokości ponad 724 tys. zł. Dzięki niej przeprowadzi prace konserwatorskie i remont w zabytkowym budynku pokoszarowym, w którym mieści się ta placówka.

Inwestycja realizowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach pozwoli na dostosowanie już istniejącej infrastruktury do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Na 281 m2 powierzchni powstaną nowe sale do zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Rozbudowa ośrodka umożliwi również przyjęcie dodatkowych ośmiu dzieci oraz wprowadzenie nowych, innowacyjnych metod pracy z wychowankami (m.in. stymulacja bazalna, artetaerapia, chromoterapia). Dofinansowanie wynosi 472 tys. zł

Powiat Suwalski zmodernizuje zabytkowy zespół parkowo-pałacowy gen. hr. Ludwika M. Paca w Dowspudzie. Dzięki dotacji obiekt zostanie dostosowany do osób z niepełnosprawnością, zaplanowane jest też odnowienie części rekreacyjnej poprzez położenie chodnika i nasadzenie roślinności. Dodatkowo, powstanie Miejsce Obsługi Rowerzysty (MOR) z samoobsługową stacją rowerową i narzędziową, stojaki rowerowe, wiaty, stoliki i ławki. Dotacja to 101,3 tys. zł.

Gmina Łomża (ponad 200 tys. zł dofinansowania) w budynku hydroforni, w Starej Łomży stworzy świetlicę wiejską. Roboty przewidziane w projekcie obejmą: prace rozbiórkowe, ocieplenie budynku, wykonanie nowych schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykończenie ścian i podłóg, montaż instalacji gazowej, utwardzenie terenu i parkingu kostką brukową.

Wsparcie dla białostockich szkół

Dotacje na rozwijanie kompetencji kluczowych, szkolenia, warsztaty i zajęcia np. językowe trafiły do SP nr 10 (227 tys. zł), SP nr 12 (191 tys. zł) oraz SP nr 16 (447 tys. zł). Łącznie projektami zostanie objętych 723 uczniów, a także 95 nauczycieli, którzy również będą mogli wzmocnić swoje kompetencje, m.in. w zakresie pedagogiki specjalnej czy wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych w dydaktyce.

 

Poleć innym: