Pierwsze umowy na rewitalizację

29.06.2018

W piątek, 29 czerwca, zostały podpisane umowy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego siedmiu inwestycji, zakładających remonty i przebudowy – w Hajnówce, Wysokiem Mazowieckiem, Sokółce, Kolnie i Suwałkach.

To wynik pierwszego konkursu z działania 8.5 na rewitalizację w ramach RPOWP. Zarząd Województwa Podlaskiego tydzień temu przyznał 54 mln zł dofinansowania na 10 inwestycji rewitalizacyjnych (czyli zakładających odnowę) w regionie.

Dobrze wykorzystane pieniądze

Dziś, 29 czerwca, przedstawiciele Zarządu Województwa oraz miasta Hajnówka, Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, gminy Sokółka i Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu podpisali w Białymstoku umowy na realizację pięciu z nich. Ich wartość to 36,2 mln zł, dofinansowanie – 27,7 mln zł. – Cieszę się, że możemy podpisać kolejne umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Widzimy, że kontraktacja wynikająca z założeń programu mocno przyspieszyła, praktycznie na każdym zarządzie akceptujemy wyniki konkursu na wielomilionowe kwoty – podkreślił marszałek Jerzy Leszczyński.

– Takiego programu rewitalizacji w poprzednim RPO nie było, po raz pierwszy podpisujemy takie umowy – przypomniał wicemarszałek Maciej Żywno. I zaznaczył: - Projekt rewitalizacji zakłada, że miejsca, które będą przekształcone, zrewitalizowane, posłużą potem rozwiązaniu konkretnych problemów społecznych – czy to związanych z wykluczeniem, czy z funkcjonowaniem społeczności lokalnych, czy zaspokojeniem potrzeb kulturalnych. I to beneficjenci musieli w swoich wnioskach wykazać. Wszystkie samorządy, które miały szanse uzyskać środki, musiały przyjąć swoje gminne programy rewitalizacyjne, które zakładają znacznie szersze działanie aniżeli tylko te, na które dzisiaj od nas otrzymują pieniądze. To oznacza, że te samorządy musiały zwrócić uwagę na społeczności lokalne w różnych aspektach. I myślę, że te pieniądze będą bardzo dobrze wykorzystane.

Baseny, siłownia, remont kamienicy

Gmina miejska Hajnówka otrzyma 9,4 mln zł dotacji, które przeznaczy na rewitalizację osiedla „Chemiczna”: modernizację stadionu, budowę dwóch basenów, zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce, budowę placu zabaw przy Hajnowskim Domu Kultury. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem dofinansowanie w wysokości 6,7 mln zł wyda na przebudowę i remont swojego budynku. Gmina Sokółka zrealizuje dwa projekty. Dotację w wysokości 3,5 mln zł gmina przeznaczy na zagospodarowanie terenu wokół zalewu i stworzenie miejsca do wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Ma się tam też pojawić m.in. ścieżka rowerowa, plenerowa siłownia i plac zabaw. A 2,5 mln zł pozwoli na rozbudowę kamienicy wraz z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego 12. Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu, dzięki dofinansowaniu 5,6 mln zł, wyremontuje budynek i utworzy w nim Centrum Aktywizacji Społecznej, zmodernizuje też salę widowiskową.

Bulwary i „Stara Łaźnia”

Z kolei w Suwałkach, również w piątek, wicemarszałek Anna Naszkiewicz i prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, podpisali umowy na dofinansowanie z RPOWP dwóch miejskich inwestycji. Dotacja w wysokości 6,2 mln zł pozwoli na przebudowę budynku „Stara Łaźnia” oraz utworzenie bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza – zbudowane zostaną chodniki, ścieżki rowerowe, nasadzona zieleń, zamontowane oświetlenie i elementy małej architektury, wyregulowane brzegi rzeki z umocnieniem podstawy skarp, zbudowany slip dla kajaków, przepławka dla ryb oraz kładka dla pieszych i rowerzystów. Natomiast Suwalski Ośrodek Kultury Suwalski planuje remont i modernizację swojego budynku przy ulicy Noniewicza w Suwałkach (dotacja 3,7 mln zł).

– Miasto Suwałki jest świetnie przygotowane w kwestii pisania wniosków o środki unijne. Oba projekty znalazły się na szczycie listy rankingowej i otrzymały dofinansowanie w wysokości 80 proc. wartości całej inwestycji. Życzę, by przebiegły one sprawnie – mówiła Anna Naszkiewicz.

Natomiast w czwartek umowę podpisała gmina Łapy, która za 8 mln zł dotacji wybuduje budynek na cele kulturalno-edukacyjne przy ul. Głównej 8 oraz przebuduje plac Niepodległości w Łapach.

Konieczne lokalne programy rewitalizacji

Konkurs skierowany był do różnych podmiotów, m.in. samorządów, organizacji pozarządowych, Kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Dofinansowanie można było uzyskać na inwestycje infrastrukturalne, ukierunkowane na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społeczno- gospodarczych.

Projekty muszą być realizowane wyłącznie na obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego, w ośrodkach subregionalnych i powiatowych. A gmina, na terenie której dane przedsięwzięcie ma być realizowane, musi mieć zatwierdzony lokalny program rewitalizacji.

 

Poleć innym: