Podlaskie firmy i Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa skorzystają z OZE

08.08.2018

Sześć przedsiębiorstw i Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymają łącznie prawie 1,7 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość projektów to 3,5 mln zł.

Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Firmy Jazon, Kolnex, Kart, Stelmet, Sicar i Arka-Druk zamontują w swoich siedzibach instalacje fotowoltaiczne. Dzięki nim będą mogły produkować prąd z energii słonecznej i tym samym pokryć część potrzeb energetycznych oraz zmniejszyć koszty zużycia energii elektrycznej. Dodatkowo, Sicar zainstaluje pompę ciepła, która będzie ogrzewać budynek firmy.

Z kolei Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zrealizuje projekt polegający na montażu instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków wielorodzinnych przy ul. Pięknej 13 i ul. Wojska Polskiego 31 w Łomży. Instalacja będzie wykorzystywana przez mieszkańców do podgrzewania wody użytkowej. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów zużycia energii oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Wybrane do dofinansowania projekty to pierwsza część inwestycji, które zostały zgłoszone w ramach ubiegłorocznego konkursu z działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (typ projektów: inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększania mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE).

Poleć innym: