Podsumowanie naboru wniosków ogłoszonego w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

14.07.2017

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło 116 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 103,4 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 44,3 mln zł.

Poleć innym: