Pomoc dla bezrobotnych oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów z gminy Siemiatycze

28.01.2019

Gmina Siemiatycze pomoże osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz zorganizuje dodatkowe lekcje dla uczniów szkól podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie. W poniedziałek, 28 stycznia, przedstawiciele tego samorządu podpisali dwie umowy na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Pierwszy z nich zakłada wzrost aktywności zawodowej i społecznej dziesięciu osób, mieszkających w tej gminie, będących w trudnej sytuacji życiowej. Skorzystają one z porad zawodowych i psychologicznych, wezmą udział w szkoleniach i stażach zawodowych. Celem jest podjęcie, a nawet już samo poszukiwanie pracy przez te osoby. Projekt wart jest 108,8 tys. zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wyniesie 103,4 tys. zł.

Natomiast drugi projekt skierowany jest do uczniów szkól podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie. Uczniowie z tych placówek uzyskali bardzo niskie oceny ze sprawdzianów szóstoklasisty (sprawdzających wiedzę dzieci kończących 6-letnią podstawówkę), znacznie niższe niż średnie wyniki w województwie podlaskim i powiecie siemiatyckim. Aby zwiększyć wiedzę i kompetencje dzieci, zostaną dla nich zorganizowane zajęcia rozwijające zdolności i wyrównujące deficyty. Koszt projekt wynosi 131 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 117,8 tys. zł.

Małgorzata Kukor-Kołodko, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego gratuluje przedstawicielom gminy Siemiatycze podpisanej umowy

Poleć innym: