Pomoc dla osób niepełnosprawnych

05.03.2019

Prawie cztery miliony z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego otrzyma Caritas Archidiecezji Białostockiej na projekt ,,Moje miejsce – Arka”. Zakłada on m.in. utworzenie mieszkań adaptacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

To projekt zintegrowany, ponieważ składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, tzw. inwestycyjna, zakłada utworzenie ośmiu mieszkań na terenie Supraśla, lecz jego zasięg będzie oddziaływał na wszystkie gminy z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna oraz miasto Białystok. W planie jest adaptacja pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych z zapleczem dla ich opiekunów.

Z kolei druga część projektu, tzw. miękka, obejmuje działania mające na celu usamodzielnienie uczestników, przystosowując ich do życia w społeczeństwie. Na początku niepełnosprawni będą przygotowywani do zamieszkania poza domem rodzinnym. W tym celu zaplanowano grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem, w których weźmie udział ośmiu mieszkańców, ośmiu prawnych opiekunów i sześciu opiekunów. W programie jest również sześć spotkań adaptacyjnych, podczas których uczestnicy zapoznają się z nowymi warunkami zamieszkania, poprawią się w zakresie samoobsługi, rozwiną umiejętności dnia codziennego oraz nauczą się właściwie spędzać czas wolny. Zamieszkanie w Arce umożliwi niepełnosprawnym także budowanie i rozwijanie relacji z innymi ludźmi. Dla każdego z nich zostanie opracowany indywidualny plan wsparcia.

Wartość całego przedsięwzięcia to 4,7 mln zł, kwota dofinansowania z RPOWP wynosi zaś 3,8 mln zł. Instytucja Pośrednicząca RPOWP – Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zatwierdzi te środki w ramach puli pieniężnej przeznaczonej na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Poleć innym: