Pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Zarząd Województwa zatwierdził do realizacji projekty z zakresu aktywnej integracji

01.08.2018

Stowarzyszenie EuroPartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej zrealizuje projekt skierowany do 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które mieszkają w powiatach grajewskim, kolneńskim, wysokomazowieckim, zambrowskim oraz w Łomży. Projekt przewiduje różne działania związane z aktywizacją zawodową tych osób, m.in. szkolenia i kursy zawodowe, staże zawodowe i pośrednictwo pracy. Wartość przedsięwzięcia to ponad 884 tys. zł, dotacja z programu regionalnego pokryje 925 tys. zł z tej kwoty. 
Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych również będzie realizować projekt skierowany do 60 osób, ale mieszkających w Białymstoku, powiatach monieckim i sokolskim. Dla osób borykających się z takimi problemami, jak np. niepełnosprawność czy zagrożenie ubóstwem są przewidziane działania przywracające je na rynek pracy, staże, kursy i szkolenia. Na ten cel PFOP otrzyma dotację w wysokości 940,6 tys. zł (wartość projektu wynosi prawie 1 mln zł). 
Stowarzyszenie "Nasza Suwalszczyzna” chce pomóc mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem społecznym z Suwałk oraz powiatów suwalskiego, augustowskiego, grajewskiego i części powiatu sejneńskiego. Projekt obejmie 50 osób, dla których przewidziane są np. staże, szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy. Ten projekt ma kosztować 944,3 tys. zł. Stowarzyszenie otrzyma dotację o wartości 882,5 tys. zł. 

Poleć innym: