Pomoc w powrocie do pracy

06.11.2018

Na dzisiejszym posiedzeniu, 6 listopada, Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na aktywizację zawodową mieszkańców Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Suwalsko-sejneńska”.

Dotację w wysokości 474 tys. zł otrzyma Cognitio – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c., działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Holos.

Projekt zakłada pomoc dla 40 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających na terenie działania tej LGD. Skorzystają one z pomocy psychologicznej, porad zawodowych, szkoleń, pośrednictwa pracy.

Poleć innym: