Ponad 21 mln z RPOWP na wsparcie szpitali, tworzenie przedszkoli i innowacyjność w przedsiębiorstwach

24.07.2018

We wtorek, 24 lipca br. wicemarszałkowie Maciej Żywno, Anna Naszkiewicz i członek zarządu Stefan Krajewski podpisali kolejną pulę umów na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Tym razem to działanie dotyczące rozwoju gospodarki konkurencyjnej, przedszkoli i szkół, odnawialnych źródeł energii i ochrony zdrowia. Łącznie podpisano szesnaście umów. Kwota dofinansowania to ponad 21 mln zł. zaś całkowita wartość projektów wynosi 28 mln zł.

Ilustracja do artykułu Beneficjenci podczas podpisania umów

- Dzisiaj mamy szeroki zakres podpisywanych umów, to przekrój wszystkich dziedzin, które z punktu widzenia mieszkańców regionu są niezbędne – mówił wicemarszałek Maciej Żywno tuż przed podpisaniem dokumentów - Cieszę się, że tę jakość życia mieszkańców, a tym samym rozwój regionalny  możemy wesprzeć dzięki środkom unijnym i pokazać, że fundusze dobrze inwestujemy w działalność firm, instytucji, samorządów.

Podpisane umowy to m.in. projekty dotyczące rozwoju gospodarki konkurencyjnej - tu jednym z beneficjentów jest  przedsiębiorstwo PHU „EUREKA” Sławomir Legacki z Łap. W ramach projektu firma stworzy zaplecze badawczo-rozwojowe. Będzie ono służyć działalności innowacyjnej i opracowaniu urządzenia do zabezpieczania upraw rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez dzikie zwierzęta.

Ilustracja do artykułu Beneficjenci podczas podpisania umów

Wśród dofinansowanych przedsięwzięć znalazły się także budowa i organizacja przedszkoli. Takie przedszkole marzeń powstanie m.in. w gminie Juchnowiec Kościelny. Dotacja wesprze utworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków w wieku 3 i 4 lat, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami w Juchnowcu Górnym i punkcie przedszkolnym w Księżynie. Łącznie miejsce w placówkach znajdzie 75 dzieci. W Księżynie zostanie też wybudowane przedszkole, który będzie służyć najmłodszym dzieciom.

Wśród podpisanych we wtorek umów są też projekty dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii, działań edukacyjnych, a także wyposażenia jednostek służby zdrowia -  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zakupi wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny do diagnostyki chorób układu krążenia. Z ulepszonych usług zdrowotnych skorzysta prawie 30 tys. pacjentów.

Wicemarszałkowie Anna Naszkiewicz, Maciej Żywno i czlonek zarządu Stefan Krajewski z beneficjentami po podpisaniu umowy

Maciej Żywno podkreślił, że w obecnej  perspektywie unijnej (2014-2020) zarząd województwa podpisał już 1200 umów na dofinansowanie projektów w ramach RPOWP.
- Jesteśmy w połowie perspektywy, a mamy podpisanych tyle umów, co w całej poprzedniej. To oznacza, że środki kontraktujemy i trafiają one do naszych beneficjentów. – mówił wicemarszałek – Podpisując umowy, przekazujemy Państwu część odpowiedzialności za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego. Witamy w gonitwie o słupki wskaźników i tych rzeczowych, i finansowych, bo teraz faktycznie zależą w dużej mierze one od Państwa – dodał.

Wicemarszałek Anna Naszkiewicz życzyła wszystkim beneficjentom sprawnej realizacji przedsięwzięć i również nawiązała do wyścigowej terminologii .
- Wielka Pardubicka ruszyła, ale mam nadzieję, że ten wyścig obędzie się bez przeszkód i wszyscy w równym tempie dotrzecie do mety.

Wicemarszałek Maciej Żywno wraz z członkiem zarządu Stefanem Krajewskim przekazują beneficjentowi umowę o dofinansowanie

Powodzenia beneficjentom życzył też Stefan Krajewski i nawiązał do licznych kontroli, którym poddawane są projekty unijne.
- Oby każda instytucja czy służby kontrolujące projekty wychodziły od Państwa z „kwitkiem”.

Umowy na dofinansowanie projektów w ramach RPOWP – 24.07.2018 

 • Beneficjent: PHU „EUREKA” Sławomir Legacki – Łapy
  • Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem urządzenia do zabezpieczenia upraw rolnych przed szkodami łowieckimi
  • Wartość projektu: 1,1 mln zł
  • Dofinansowanie: 651,2 tys. zł

W ramach projektu firma stworzy zaplecze badawczo-rozwojowe. Będzie ono służyć działalności innowacyjnej i opracowaniu urządzenia do zabezpieczania upraw rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez dzikie zwierzęta.

 • Beneficjent: Miasto Siemiatycze
  • Tytuł projektu: Dla Siemiatycz Razem
  • Dofinansowanie: 347,6 tys. zł

Projekt realizowany przez miejski samorząd ma na celu podniesienie aktywności mieszkańców Siemiatycz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnikami tego przedsięwzięcia będą 44 osoby, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, niepracujące i nieaktywne zawodowo. Działania do nich skierowane to m.in. warsztaty, doradztwo i staże zawodowe.

 • Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach
  • Tytuł projektu: Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia w SP ZOZ w Sejnach
  • Wartość projektu: 1,4 mln zł
  • Dofinansowanie: 1,2 mln zł

SP ZOZ w Sejnach zakupi wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny do diagnostyki chorób układu krążenia. Z ulepszonych usług zdrowotnych skorzysta prawie 30 tys. pacjentów.

 • Beneficjent: Gmina Juchnowiec Kościelny
  • Tytuł projektu: Przedszkola marzeń
  • Wartość projektu: 6,7 mln zł
  • Dofinansowanie: 4,1 mln zł

Dotacja wesprze utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 lat (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami) w przedszkolu w Juchnowcu Górnym i punkcie przedszkolnym w Księżynie. Łącznie miejsce w placówkach znajdzie 75 dzieci. Przewidziane są też dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, rozwijające kompetencje kluczowe. Zostanie nimi objętych 175 przedszkolaków. Dofinansowanie z RPOWP pozwoli też podnieść kwalifikacje nauczycieli. W części inwestycyjnej projektu zaplanowana jest budowa budynku przedszkola w Księżynie, który będzie służyć najmłodszym dzieciom. Zbudowany zostanie też plac zabaw. Z kolei w przedszkolu w Juchnowcu Górnym pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich, powstanie plac zabaw i strefa edukacji i relaksu dla dzieci. Obie placówki będą wyposażone w sprzęty i pomoce dydaktyczne.

 • Beneficjent: Gmina Zabłudów
  • Tytuł projektu: Projekt Zintegrowany: Przedszkole dobre na start
  • Wartość projektu: 3,5 mln zł
  • Dofinansowanie: 2 mln zł

W przedszkolu w Zabłudowie powstanie 50 miejsc dla przedszkolaków. A będzie to możliwe dzięki rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku i jego wyposażeniu. W ramach projektu powstaną m.in. dwie sale dydaktyczne, trzy łazienki, w tym dla osób z niepełnosprawnością, sala sportowo-rekreacyjna, szatnia dla dzieci.

 • Beneficjent: Gmina Janów
  • Tytuł projektu: Przedszkole marzeń w gminie Janów
  • Wartość projektu: 6,1 mln zł
  • Dofinansowanie: 3,1 mln zł

Gmina chce zapewnić opiekę przedszkolną dzieciom w wieku 3 i 4 lat poprzez wybudowanie i wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Chorążycha w Janowie. W czterech oddziałach miejsce znajdzie 60 przedszkolaków. Dodatkowo, w przedszkolu będą realizowane zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i rozwijające kompetencje dzieci oraz podnoszące kwalifikacje nauczycieli.

 • Beneficjent: Gmina Kolno
  • Tytuł projektu: Wzrost dostępności do wysokiej jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie Kolno
  • Wartość projektu: 3,2 mln zł
  • Dofinansowanie: 1,5 mln zł

Projekt polega na rozbudowie budynku szkoły podstawowej w Lachowie na potrzeby przedszkola. Powstanie jednokondygnacyjne skrzydło połączone z istniejącym budynkiem szkoły. Zagospodarowany zostanie teren wokół placówki. W przedszkolu miejsce znajdzie 50 dzieci.

 • Beneficjent: Gmina Sokółka
  • Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii
  • Wartość projektu: 1,7 mln zł
  • Dofinansowanie: 1 mln zł

Na 67 budynkach, należących do mieszkańców gminy Sokółka pojawią się urządzenia wytwarzające energię cieplną (36 kolektorów słonecznych) i elektryczną (50 instalacji fotowoltaicznych) z OZE. Projekt ma być zrealizowany do końca tego roku.

 • Beneficjent: Gmina Dubicze Cerkiewne
  • Tytuł projektu: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne
  • Wartość projektu: 563,4 tys. zł
  • Dofinansowanie: 326,5 tys. zł

W gminie Dubicze Cerkiewne na posesjach należących do mieszkańców pojawi się 10 instalacji fotowoltaicznych i 24 kolektory słoneczne. Projekt zakończy się pod koniec tego roku.

 • Beneficjent: Gmina Knyszyn
  • Tytuł projektu: Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Knyszynie
  • Wartość projektu: 990 tys. zł
  • Dofinansowanie: 618,6 tys. zł

Dzięki dotacji z RPOWP gmina zmodernizuje indywidualne źródła ciepła na bardziej przyjazne środowisku. W tym celu w niektórych domach zostaną zlikwidowane kotłownie i paleniska węglowe. Zostaną one zastąpione kotłami na pellet lub olej opałowy. Oprócz tego, zmodernizowane będzie oświetlenie uliczne w Knyszynie, samorząd uruchomi też system pomiaru zanieczyszczenia powietrza w mieście.

 • Beneficjent: Powiat Hajnowski
  • Tytuł projektu: Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej
  • Wartość projektu: 2,9 mln zł
  • Dofinansowanie: 2 mln zł  

Projekt będzie realizowany na terenie gmin Hajnówka i Białowieża. Polega na wytyczeniu nowej trasy w ramach Białowieskiego Szlaku Transgranicznego (o dł. 3,3 km), utworzeniu obiektu wypoczynkowego będącego integralną częścią tego szlaku, ustawieniu nowych tablic informacyjnych o tematyce bioróżnorodności na terenie Zwierzyńca oraz nowej trasy,  a także odnowieniu tablic na odcinku od Bud aż do przejścia granicznego Białowieża – Piererow.

 •  Beneficjent: Powiat Wysokomazowiecki
  • Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu
  • Dofinansowanie: 588,7 tys. zł

Dzięki dotacji 70 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu będzie się kształcić zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy. Projekt zakłada m.in. realizację staży i praktyk zawodowych, a także szkolenia kształtujące kompetencje językowe, informatyczne, postawy przedsiębiorcze. Projekt obejmie młodzież kształcącą się w zawodach technik budownictwa oraz technik rolnik, a także nauczycieli kształcenia zawodowego.

 • Beneficjent: Miasto Łomża
  • Tytuł projektu: Młody technik - młodym przedsiębiorcą
  • Dofinansowanie: 698,6 tys. zł

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Weźmie w nim udział 60 uczniów i 10 nauczycieli. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, rozwijać kompetencje kluczowe – językowe, informatyczne. Część uczniów będzie miała szansę na staże u pracodawców. Szkoła zyska dwie nowe pracownie – ekonomiczno-biznesową i komunikacji w językach obcych. Kolejne trzy sale zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne.

 •  Beneficjent: Miasto Łomża
  • Tytuł projektu: Kształcimy umiejętności praktyczne
  • Dofinansowanie: 1,4 mln zł

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży, kształcący się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechatronik, elektryk, informatyk, teleinformatyk oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy chcą podnieść swoje umiejętności. Do 60 uczniów skierowane są m.in. płatne staże zawodowe.

 • Beneficjent: Gmina Sokółka
  • Tytuł projektu: Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka
  • Dofinansowanie: 671,5 tys. zł

Projekt obejmie 539 uczniów i 80 nauczycieli z ośmiu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokółka. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach rozwijających kompetencje z zakresu nauk przyrodniczych czy kompetencje, które są potrzebne na rynku pracy, a także w zajęciach rozwijających np. kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, planowania. Dodatkowo, w SP nr 1, SP nr 2 i SP nr 3 zostaną doposażone wybrane pracownie. 

Projekt będzie realizowany w szkołach podstawowych nr 1, 2 i 3 w Sokółce, Boguszach, Geniuszach, Malawiczach Dolnych, Starej Kamionce i Starej Rozedrance.

 • Beneficjent: Powiat Wysokomazowiecki
  • Tytuł projektu: Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik
  • Dofinansowanie: 1,2 mln zł

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. Weźmie w nim udział 120 uczniów i 10 nauczycieli. W ramach projektu są przewidziane m.in. staże zawodowe, wizyty studyjne u pracodawców, zajęcia rozwijające kompetencje potrzebne na rynku pracy czy doradztwo zawodowe. Nauczyciele będą mogli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w ramach studiów podyplomowych. Zostanie też zmodernizowana część bazy dydaktycznej.

 (ak)

 

Poleć innym: