Ponad milion złotych na kształcenie młodzieży

20.02.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego podczas dzisiejszego (20 lutego) posiedzenia przyznał dotację w wysokości 1,3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na cztery projekty dotyczące kształcenia młodzieży. Wsparcie otrzymają uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych z naszego regionu.

Pierwszy projekt skierowany jest do ponad 50 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie. Wezmą udział w stażach zawodowych, które podniosą ich kwalifikacje. Program zakłada również organizację praktyk dla trzech nauczycieli. Dzięki nim będą mogli skuteczniej przekazywać wiedzę swoim podopiecznym. Wartość tego projektu to 208,3 tys. zł, a dofinansowanie z RPOWP 197,9 tys. zł.

W ramach drugiego projektu powiat siemiatycki wykorzysta dotację na podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Czartejewie. Wsparciem objętych będzie 45 uczniów i troje nauczycieli placówki. Oprócz kursów i szkoleń w planie są m.in. staże zawodowe u pracodawców, którzy kładą nacisk na rozwój w takich specjalizacjach jak – technik mechanik, technik elektryk i technik informatyk. Wartość projektu to 351,6 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 334 tys. zł.

Z kolei powiat wysokomazowiecki przeznaczy uzyskane środki na poprawę oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. Pomoc otrzyma 218 uczniów Technikum im. Armii Krajowej z klas I-IV w czterech zawodach: mechatronik, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, pojazdów samochodowych, chłodnictwa i klimatyzacji. Przeszkolonych zostanie również dziewięcioro nauczycieli placówki. Projekt wart jest 421,3 tys. zł, z czego dofinansowanie RPOWP wynosi 394,8 tys. zł.

Czwartym beneficjentem konkursu realizowanego z poddziałania 3.3.1 dotyczącego kształcenia zawodowego młodzieży jest Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji. Dotację przeznaczy na rozwój Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Główne cele to podniesienie poziomu umiejętności językowych, matematycznych i zawodowych uczniów, zwiększenie ich szans na zatrudnienie w zawodzie po ukończeniu szkoły oraz zaktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego. Wartość projektu to 422,5 tys. zł, dotacja z RPOWP pokryje zaś 401,1 tys. zł.

Informacje o naborze oraz listy wybranych projektów znajadują się na stronie ogłoszenia Poddziałania 3.3.1

Poleć innym: