Prawie 160 mln zł na transport niskoemisyjny w Białymstoku i ośmiu ościennych gminach

24.11.2017

Dzięki tej inwestycji zostanie kupionych 12 nowoczesnych, bardziej przyjaznych środowisku autobusów, które będą wykorzystywane w transporcie miejskim. Ale to nie wszystko, bo wybudowane zostaną także zatoki, pętle autobusowe i przystanki. Z kolei przebudowa niektórych odcinków dróg pozwoli na włączenie kilku miejscowości do systemu zbiorowego transportu publicznego, a także utrzymanie dotychczasowych i wprowadzenie nowych połączeń autobusowych.

Projekt partnerski będzie realizować Białystok i 8 gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków i Zabłudów.

– To dla nas wszystkich bardzo radosny dzień, bo to bardzo istotny projekt, który znacząco wpłynie na poprawę warunków w których mieszkamy – podkreślał wiceprezydent Adam Poliński. – To dowód znakomitej współpracy i to w dwóch kierunkach: Białegostoku i ośmiu gmin wokół Białegostoku, ale też między samorządami gminnymi a samorządem wojewódzkim. Także bez zaangażowania powiatu białostockiego, na którego drogach ta inwestycja będzie realizowana, nie udałoby się sprawy doprowadzić do końca, za co bardzo dziękuję. Dzięki temu powstaną też nowe ścieżki rowerowe w Białymstoku i ościennych gminach, które będą się łączyć z już istniejącymi i planowanymi drogami rowerowymi. Sieć ścieżek rowerowych oraz nowe miejsca parkingowe dla rowerów pozwolą na podróżowanie nawet trzema środkami transportu, np. rowerem, autobusem i koleją.

Wartość całego projektu to 159,3 mln zł. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 90,3 mln zł. Inwestycja ma się zakończyć w 2020 roku. W czwartek, 23 listopada Wicemarszałek Maciej Żywno przekazał włodarzom gmin partnerskich symboliczne czeki na dofinansowanie z RPO.

– To narzędzie, jakie testujemy w RPO – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - zaczyna się sprawdzać. BOF ZIT stał się liderem ogólnopolskim, to znaczy, że partnerstwo wokół miasta daje efekty – podkreśla Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. - Nic tak nie łączy partnerów, jak wspólne pieniądze. Dochodzi do tego samorząd województwa, bo wkład 90 mln z RPO jest też partnerskim wkładem. To dobra wiadomość dla naszych mieszkańców, bo oznacza nową jakość połączeń gmin z miastem wojewódzkim. Tym samym Aglomeracja miejska Białegostoku wraz z całym obszarem funkcjonalnym stała się faktem. To z pewnością będzie budowało więzi miedzy mieszkańcami.

------------------------------------

  • Miasto Białystok

Wartość projektu: 44,9 mln zł

Dofinansowanie: 33,9 mln zł

Inwestycja obejmie budowę dróg rowerowych z miejscami parkingowymi dla rowerów w Białymstoku wzdłuż ulic: I Armii Wojska Polskiego, Radzymińskiej, Antoniukowskiej,  Al. Solidarności, gen. St. Maczka i gen. F. Kleeberga, Zwierzynieckiej (na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Świętego Pio), W. Witosa, Marczukowskiej, Wasilkowskiej, Wł. Wysockiego, Al. Jana Pawła II oraz budowę ścieżek rowerowych w centrum Białegostoku, budowę drogi rowerowej do Olmont, budowę kładki pieszo-rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Gen. N. Sulika oraz zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego.

  • Gmina Choroszcz

Wartość projektu: 27,6 mln zł

Dofinansowanie: 14,6 mln zł

Inwestycja obejmie: budowę drogi rowerowej Choroszcz – Sienkiewicze z miejscami parkingowymi dla rowerów, budowę drogi łączącej ul. Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową, budowę drogi gminnej łączącej ul. Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły, budowę drogi gminnej Choroszcz – Jeroniki – Łyski, przebudowę ulic: Mickiewicza, Sienkiewicza, Branickiego, Dominikańskiej w Choroszczy.

  • Gmina Czarna Białostocka

Wartość projektu: 5,2 mln zł

Dofinansowanie: 3,8 mln zł

Inwestycja obejmie budowę dróg rowerowych z miejscami parkingowymi dla rowerów oraz chodników na odcinku od ul. Fabrycznej (wraz odnogami do ulic: Sienkiewicza, Torowej, Kościelnej, Świerkowej, Marszałkowskiej i Młynowej w Czarnej Białostockiej) do zalewu w Czarnej Białostockiej i Czarnej Wsi Kościelnej.

  • Gmina Dobrzyniewo Duże

Wartość projektu: 12,2 mln zł

Dofinansowanie: 6,3 mln zł

Inwestycja obejmie: przebudowę drogi powiatowej Fasty – Dobrzyniewo Fabryczne i budowę wzdłuż niej drogi rowerowej z miejscami parkingowymi dla rowerów, przebudowę drogi powiatowej prowadzącej przez Dobrzyniewo Fabryczne, Ogrodniki, Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Duże.

  • Gmina Juchnowiec Kościelny

Wartość projektu: 30,6 mln zł

Dofinansowanie: 12,0 mln zł

Inwestycja obejmie: przebudowę drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska i budowę pętli autobusowej w Niewodnicy Nargilewskiej, budowę ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową, budowę 15 zatok autobusowych przy drodze Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze, budowę dróg rowerowych i chodników wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie oraz wzdłuż drogi powiatowej, prowadzącej od granicy miasta Białystok do miejscowości Wólka (wraz z miejscami parkingowymi dla rowerów).

  • Miasto i Gmina Łapy

Wartość projektu: 2,7 mln zł

Dofinansowanie: 2,3 mln zł

Inwestycja obejmie budowę dróg rowerowych z miejscami postojowymi dla rowerów na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 681 z ul. Sikorskiego do Łap (Osse) – ul. Sokołowska – Gąsówka-Skwarki – Gąsówka-Somachy – Płonka Matyski – Płonka Kościelna do drogi wojewódzkiej nr 681.

  • Gmina Supraśl

Wartość projektu: 3,5 mln zł

Dofinansowanie: 3,0 mln zł

Inwestycja obejmie budowę drogi i pętli autobusowej, a także miejsc postojowych dla rowerów w Henrykowie.

  • Gmina Wasilków

Wartość projektu: 20,7 mln zł

Dofinansowanie: 10,8 mln zł

Inwestycja obejmie budowę drogi rowerowej Białystok – Wasilków z miejscami postojowymi dla rowerów, przebudowę i rozbudowę ulic Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie.

  • Gmina Zabłudów

Wartość projektu: 12,0 mln zł

Dofinansowanie: 3,8 mln zł

Inwestycja obejmie budowę drogi w miejscowości Kuriany (w tym drogi rowerowej z miejscami postojowymi dla rowerów), stanowiącej przedłużenie ul. Gminnej w Białymstoku.

 

 

Poleć innym: