Prawie milion złotych na lokalne inicjatywy wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej

08.01.2019

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o przyznaniu dotacji trzem projektom zgłoszonym do konkursów organizowanych przez Lokalne Grupy Działania. Z funduszy w ramach RPOWP skorzystają dzieci, młodzież oraz dorośli zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Gmina Drohiczyn i jej partner – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej otrzymają wsparcie w wysokości prawie 270 tys. zł na projekt polegający na rozszerzeniu działalności świetlicy środowiskowej w Drohiczynie (gmina należąca do Lokalnej Grupy Działania Tygiel Doliny Bugu). Powstanie w niej 15 nowych miejsc dla dzieci i młodzieży, poprawi się też dostęp do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, czyli takie, które są potrzebne na rynku pracy (np. językowe). Rocznie z takich zajęć ma korzystać 30 podopiecznych w wieku 7 – 14 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym czy z rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze. Projekt rozpocznie się we wrześniu tego roku i będzie trwać do końca czerwca 2021 roku. Za jego realizację odpowiedzialny będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie.

Z kolei Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Puszcza Białowieska” zrealizuje dwa projekty. Pierwszy z nich będzie prowadzony w partnerstwie z gminą Hajnówka i obejmie 30 mieszkańców gmin: Białowieża, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha. Drugi, realizowany z gminą Narewka, obejmie również 30 mieszkańców Narwi, Narewki i Czyż. Wszystkie te gminy należą do LGD Puszcza Białowieska. Do projektów będą mogły zgłosić się osoby, które ukończyły 25 lat, bezrobotne, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Przewidziane jest dla nich m.in. wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, warsztaty społeczno-zawodowe, a także kursy zawodowe i staże u pracodawców.

Wszystkie te działania mają pomóc mieszkańcom gmin w powrocie na rynek pracy. Stowarzyszenie na realizację obu projektów otrzymało ponad 715 tys. zł.

Poleć innym: