Projekt rozwijania umiejętności uczniów i nauczycieli będzie realizowany w Ciechanowcu

06.07.2018

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Sekretarz Gminy Ciechanowiec Agnieszka Uszyńska i Skarbnik Gminy Jadwiga Koc oraz dyrektor szkoły podstawowej w Ciechanowcu Krzysztof Pełszyk podpisali dziś, 5 lipca umowę na realizację projektu współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości prawie 900 tys. zł.

Celem projektu "Energia kompetencji - energia rozwoju" jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy i właściwych postaw oraz uzupełnienie kompetencji nauczycieli poprzez realizację kursów oraz doposażenie szkół (w nowoczesne  pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki). Beneficjentem jest Gmina Ciechanowiec, a realizatorami Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu, Szkoła Podstawowa w Łempicach. Wartość projektu to 898,8 tys. zł, w tym dofinansowanie: 818,2 tys. zł.

Projekt będzie realizowany od 1 września tego droku do 30 czerwca 2020 r. 

Fot. UM w Ciechanowcu

Poleć innym: