Przedłużenie naboru wniosków do Podziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

27.11.2018

Komunikat dotyczy naboru w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

Przesunięciu ulega termin zamknięcia naboru nr RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/18 ogłoszonego w dniu 08.10.2018 r. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 26 listopada 2018 r. podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków do dnia 14 grudnia 2018 r.
 

Treść komunikatu (PDF 104 kB)

Poleć innym: