Przedłużenie terminu składania wniosków w naborze Poddziałanie 3.3.1

22.11.2018

Instytucja Zarządzająca informuje o zmianach w naborze wniosków z Poddzialnia 3.3.1 (konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18). Termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w naborze został wydłużony do dnia 21 grudnia 2018 r. oraz nastąpiły zmiany w Regulaminie konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu.

Plik z treścią komunikatu (PDF 391 kB)

Poleć innym: