Przedłużone terminy naborów w konkursach na projekty zintegrowane ZIT BOF

05.12.2018

Instytucja Zarządzająca oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informują o następujących zmianach w naborach wniosków:

 

  • nabór wniosków w ramach projektu zintegrowanego: Edukacja elementarna - Poddziałanie 3.1.3 /8.2.2 (nr naboru RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/18). Nabór wniosków został wydłużony do 31 stycznia 2019 roku do godziny 15.30.
    Treść komunikatu (PDF 799 kB)
  • nabór wniosków w ramach projektu zintegrowanego: Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane, Poddziałanie 7.2.2 / 8.4.2 (nr naboru RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-001/18). Nabór wniosków został wydłużony do 15 stycznia 2019 roku do godziny 15.30.
    Treść komunikatu (PDF 805 kB)

 

Poleć innym: