Przedsiębiorczy subregion łomżyński

12.04.2018

Podpisana dziś umowa pomiędzy Zarządem Województwa i Powiatem Łomżyńskim jest już ostatnią umową z pośrednikiem oferującym pomoc w założeniu własnego biznesu. Samorząd wraz z partnerem – Łomżyńskim Forum Samorządowym – zrealizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego skierowany do 45 mieszkańców powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, grajewskiego oraz Łomży i gmin Tykocin i Zawady.

Jego uczestnicy będą mogli skorzystać ze szkoleń grupowych, doradztwa w zakresie prowadzenia firmy oraz inwestycji związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, a także z dotacji inwestycyjnej (minimum 10 proc. dotacji zostanie przeznaczonych dla osób, które założą firmy wpisujące się w inteligentne specjalizacje regionu) i wsparcia pomostowego, trwającego 12 miesięcy.

Umowa została podpisana podczas dzisiejszej (12.04.) konferencji prasowej. – W ramach RPO dokładamy prawie 2 miliony złotych do przedsięwzięcia realizowanego w subregionie łomżyńskim – mówił Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. Powiedział również, że wsparcie z programu regionalnego kierowane jest do przedsiębiorców, którzy już dobrze radzą sobie na rynku, ale też do osób, które dopiero zakładają działalność. – Nie da się tego zrobić bez pomocy podmiotów, które mogą im doradzić jak prowadzić firmę – podkreślił wicemarszałek Maciej Żywno.

Z kolei Lech Szabłowski, wicestarosta łomżyński mówił o tym, jak ważny jest ten projekt dla mieszkańców subregionu łomżyńskiego. Efektem jego realizacji ma być 40 nowych działalności gospodarczych. Wicestarosta poinformował również, że projekt się rozpoczął, a chętni do wzięcia w nim udziału mogą się już zgłaszać.

A do kogo jest skierowane wsparcie na założenie własnego biznesu? Grupa docelowa wszystkich tego typu projektów jest ta sama: osoby bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo od 30 roku życia, które jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli po 50. roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach.

Uczestnicy projektów mogą liczyć na doradztwo i szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia firmy, a także na dotację inwestycyjną (ok. 23-24 tys. zł na osobę) i tzw. wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy prowadzenia działalności (doradcze i finansowe – przez pierwsze pół roku do 1850 zł, przez kolejne pół opłacane będą składki ZUS).

– Poprzednie edycje projektów pokazują, że te firmy przetrwały – mówiła z kolei Agnieszka Muzyk, wiceprezydent Łomży i przedstawicielka Łomżyńskiego Forum Samorządowego.

Konkurs, w którym został wybrany do dofinansowania projekt Powiatu Łomżyńskiego jest drugim i ostatnim w tej perspektywie. Łącznie w dwóch konkursach z działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych zostało zawartych 19 umów z pośrednikami. Ich wartość to 35,1 mln zł. W wyniku realizacji projektów ma powstać 712 nowych firm, a przeszkolonych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zostanie 989 osób.

Gdzie już można szukać wsparcia (pośrednicy wybrani w drugiej edycji konkursu 2.3)?

Subregion białostocki (Białostocki Obszar Funkcjonalny – miasto Białystok oraz gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów)

 • Fundacja Science Point (projekt „Business Point II”) www.sciencepoint.pl, tel. 85 732 01 22, termin realizacji: 01.01.2018-31.07.2019
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (projekt „(Od)ważni na rynku pracy – wsparcie na założenie działalności gospodarczej”) www.frdl.bialystok.pl, tel. 85 732 09 09, termin realizacji: 01.04.2018-31.12.2019
 • Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe (projekt „Szansa na biznes szansą na sukces”) www.polskiestowarzyszenie.pl, tel. 85 652 61 07, termin realizacji: 01.06.2018-31.05.2020
 • Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO (projekt „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV”) www.ordo.info.pl, tel. 85 663 70 30, termin realizacji: 01.01.2018-31.08.2019

Subregion bielski (powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, gminy Gródek Michałowo, Poświętne i Suraż)

 • Sysco Polska Sp. z o.o. (projekt „Z biznesowym podejściem”) www.syscopolska.pl, tel. 22 392 74 75, termin realizacji: 01.04.2018-30.09.2019
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (projekt „Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – II edycja”) www.zdz.bialystok.pl, tel. 85 742 57 50, termin realizacji: 01.01.2018-30.09.2019

Subregion łomżyński (miasto Łomża, powiaty: łomżyński, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski, grajewski, gminy Tykocin i Zawady)

 • Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży (projekt „Łomżyńscy pionierzy”) lomza.janski.edu.pl, tel. 86 216 50 19, termin realizacji: 01.03.2018-29.02.2020
 • Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. (projekt „Zakładam firmę – chcę mieć pracę!”), tel. 601 858 101, termin realizacji: 01.05.2018-31.01.2020
 • Powiat Łomżyński (projekt: „Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński”) www.powiatlomzynski.pl, tel.  86 215 69 00, termin realizacji: 01.04.2018-30.11.2019

Subregion suwalski (miasto Suwałki, powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki)

 • Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S. A. w Suwałkach (projekt „Starter 3”) www.ares.suwalki.pl, tel. 87 566 61 06, termin realizacji:  01.01.2018-31.10.2019 
 • Sysco Polska Sp. z o.o. (projekt „Startuj z biznesem”) www.syscopolska.pl, tel. 22 392 74 75, termin realizacji: 01.03.2018-31.08.2019
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, (projekt „Dotacje na Start - kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - II edycja”), termin realizacji: 01.01.2019-30.09.2020

Jeśli nie otrzymasz dotacji… Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo od 30. roku udzielane są pożyczki na: bieżącą działalność, pokrycie kosztów zakupu towarów, niezbędnych urządzeń lub maszyn, a także przystosowanie lokalu, usługi księgowe lub inne cele, które pomogą w uruchomieniu własnego biznesu.

 • Pośrednik: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (biuro w Łomży), www.farr.pl, tel. 862 198 865,

 

 

 

 

 

 

 

Poleć innym: