Przedstawiciele Komisji Europejskiej na Komitecie Monitorującym RPOWP

23.02.2017

W środę, 22 lutego, w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Tym razem z udziałem gości z Komisji Europejskiej – Wallis Goelen Vanderbrock, szefowej działu ds. Polski, Czech i Słowacji w dyrekcji zajmującej się sprawami społecznymi i Szymona Pogorzelskiego, lidera zespołu ds. społecznej gospodarki rynkowej i EFS w Polsce.

Spotkaniu przewodniczył marszałek Jerzy Leszczyński, a wzięli w nim udział również wicemarszałkowie odpowiedzialni za realizację RPOWP – Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego poprzedziło spotkanie z przedstawicielami urzędu marszałkowskiego (Instytucji Zarządzającej RPOWP), dotyczące m.in. aktualnego stanu realizacji programu i wdrażanych działań, zwłaszcza tych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. – Spotkałam się dziś z bardzo ambitnymi osobami – mówiła Wallis Goelen Vanderbrock. – Odbyliśmy bardzo ciekawą rozmowę dotyczącą projektów zintegrowanych, które łączą finansowanie z EFS i EFRR – podkreśliła. – Wykorzystujecie inteligentne rozwiązania, zwłaszcza w zakresie kształcenia zawodowego.

Goelen Vanderbrock, nawiązała również do wcześniejszej wizyty w białostockim stowarzyszeniu Alpi, które z sukcesem zrealizowało kilka projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i pochwaliła województwo za wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podczas spotkania, przedstawicielka Komisji Europejskiej poinformowała o zmianach wprowadzonych w porozumieniu z polskim rządem w Umowie Partnerstwa, czyli dokumencie określającym kierunki wdrażania funduszy unijnych w Polsce w latach 2014-2020. Należą do nich m.in. rozszerzenie grup potencjalnych beneficjentów programów czy nowe rozwiązania dotyczące kształcenia zawodowego.

I właśnie kwestie związane z kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji stały się przyczyną dyskusji o nowych rozwiązaniach w tym zakresie, obejmujących też osoby posiadające najwyższe kwalifikacje, ponieważ w tej chwili UE nie ma dla nich odpowiedniej oferty. Wallis Goelen Vanderbrock zapewniła jednak uczestników spotkania, że Komisja Europejska pracuje nad rozwiązaniem tego problemu, a Polska będzie testować programy związane z podnoszeniem umiejętności.

Podczas środowego posiedzenia członkowie Komitetu zatwierdzili też szereg kryteriów wyboru projektów, m.in. dotyczących tworzenia miejsc w przedszkolach, kształcenia zawodowego, aktywnej integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym czy rozwoju usług elektronicznych w administracji.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej odbyli również ciekawą wycieczkę po Operze i Filharmonii Podlaskiej, która powstała dzięki środkom unijnym. Zobaczyli m.in. kulisy, scenę oraz scenografie do wystawianych aktualnie spektakli.

 

Poleć innym: