Przedstawicielka Komisji Europejskiej z wizytą w Podlaskiem

04.07.2018

Dziś, 4 lipca, nasz region odwiedza Anna Modzelewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Celem tej wizyty jest omówienie stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz realizacji projektów pozakonkursowych. Anna Modzelewska z DG Regio spotkała się już z beneficjentami tych projektów – przedstawicielami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Związku Powiatów Województwa Podlaskiego oraz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W spotkaniu z przedstawicielką KE uczestniczą też wicemarszałek Maciej Żywno, Piotr Machański z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, dyrekcje Departamentów Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw i Biura Certyfikacji.

Poleć innym: